Стартував онлайн-курс з недискримінаційного підходу у навчанні

 

 

Громадська організація Студена у партнерстві з освітньою платформоюEdEra розробили онлайн-курс “Недискримінаційний підхід у навчанні”. Йдеться про те, як боротись з нерівністю, цькуванням та дискримінацією у школі.

Онлайн-курс для освітян пояснює поняття дискримінації, толерантності, рівного ставлення до дитини та поваги до найрізноманітніших проявів людської особистості.

Щотижня на платформі відкриваються нові теми, які пояснюють експерти. Слухачі мають змогу у легкій та цікавій формі засвоїти матеріал.

Програма курсу складається з таких тем:

 • Критичне сприйняття інформації;
 • Дискримінація та толерантність;
 • Дискримінація у школі;
 • Протидія цькуванню;
 • Гендер і нерівність у суспільстві;
 • Гендерні відносини і розподіл влади;
 • Гендерна соціалізація;
 • “Прихований навчальний план” сучасної школи;
 • Критична педагогіка.

Курс доступний після реєстрації за посиланням.

Курс “Громадянська освіта” для 10-класників. Методи та напрями навчання

 

Міністерство освіти і науки України розробило концепцію розвитку громадянської освіти в Україні. А вже з нового навчального року учні 10-х класів вивчатимуть інтегрований курс “Громадянська освіта”. “Нова українська школа” продовжує серію публікацій про цей курс.

У цьому матеріалі ми розповімо вам про те, як викладатиметься інтегрований курс, які дисципліни в нього включені та які методи навчання пропонує програма.

Шукайте всі статті цієї серії під темою “громадянська освіта” (натиснувши “Всі теми” в лівому верхньому куті).

– Курс “Громадянська освіта” включений до інваріантного чи варіативного складника програми?

З нового навчального року це обов’язковий курс для 10 класів. Тобто він – частина інваріантного складника програми.

– Чи проходили вчителі підготовку для викладання інтегрованого курсу?

Вчителі проходили окрему підготовку в залежності від планів обласних інститутів післядипломної освіти.

А в методичних рекомендаціях щодо викладання громадянської освіти йдеться про те, що під час розподілу навантаження варто надавати перевагу вчителям історії та правознавства як викладачам курсу “Громадянська освіта”.

– Як викладатиметься інтегрований курс?

Курс викладатиметься за програмою, яка має 7 розділів:

 • Особистість та її ідентичність;
 • Права і свободи людини;
 • Людина в соціокультурному просторі;
 • Демократичне суспільство та його цінності;
 • Світ інформації та мас-медіа;
 • Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту;
 • Україна, Європа, світ.

Кожен з цих розділів включає в себе підтеми. Учні займатимуться за одним з чотирьох запропонованих підручників. Підручник обирає школа.

– Які методи навчання пропонують у програмі?

У програмі курсу йдеться про те, що вчитель може обирати різноманітні активні та інтерактивні методи навчання, як-от:

 • рольові та ділові ігри (моделювання, вивчення ситуацій, що уможливлюють обговорення соціальних проблем і їхнє розв’язання);
 • аналіз документів громадянознавчої тематики;
 • проектування (розробка та реалізація учнівськими командами проектів);
 • дискусії на актуальні соціальні теми;
 • учнівські конференції, збори, круглі столи (обговорення та ухвалення рішень);
 • спільні заходи з місцевою спільнотою;
 • онлайн-спілкування між собою та з учнями інших шкіл (обговорення на форумі, ведення блогів, розміщення інформації на сайтах, обмін досвідом проектної діяльності тощо);
 • організація рефлексії учнів (твори-роздуми, бесіди);
 • проведення зустрічей із лідерами громад, депутатами, суддями, журналістами, волонтерами.

– Які дисципліни включатиме в себе курс громадянської освіти?

Це інтегрований курс, який охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні, соціально-психологічні знання.

За програмою, зміст громадянської освіти передбачає інтеграцію соціально-гуманітарних знань із різних навчальних предметів. Інтегративні громадянознавчі знання включають такі напрями:

 • морально-етичний: усвідомлення учнем суспільних цінностей, громадянських ідеалів, формування етичних норм поведінки, моральних якостей, громадянської відповідальності, громадянської самосвідомості;
 • політико-правовий: засвоєння знань про права, свободи людини та механізми їхньої реалізації, способи суспільно-політичної участі; розуміння громадянського обов’язку, політичних подій і суспільних процесів;
 • економічний: формування знань про економіку в повсякденному житті родини, місцевої громади, українського суспільства. Розвиток економічної грамотності, дотримання правових норм в економічному житті, участь у творенні громадянського суспільства;
 • екологічний та глобалізаційний: формування екологічної культури учня, розуміння сучасних екологічних проблем, викликів глобалізації та цілей сталого розвитку, усвідомлення їхньої актуальності, розвиток особистої відповідальності за стан довкілля, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки та здорового способу життя;
 • інформаційно-медійний: розвиток здатності шукати, обробляти, використовувати та перевіряти інформацію, вміння критичного аналізу різнобічної інформації та створення власних медіаповідомлень;
 • інтеркультурний: життя в багатокультурному суспільстві на засадах толерантності; виховання культури соціальних відносин та ефективної комунікації.

Марія Марковська, спеціально для “Нової української школи”

Курс “Громадянська освіта” для 10-класників. Що пропонує програма

 

Міністерство освіти і науки України розробило концепцію розвитку громадянської освіти в Україні. А вже з нового навчального року учні 10-х класів вивчатимутьінтегрований курс “Громадянська освіта”.

У серії матеріалів ми розповімо, про що цей курс, які його особливості та формат, а також висвітлюватимемо деякі теми, запитання та приклади, що стануть помічниками для вчителів на уроках з громадянської освіти.

Це – перший текст. Шукайте всі статті цієї серії під темою “громадянська освіта”(натиснувши “Всі теми” в лівому верхньому куті).

– Що включає в себе поняття “громадянська освіта”?

Це – розвиток та соціалізація особистості, формування її національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів, критичного мислення, творчих здібностей, дослідницьких та аналітичних навичок та професійних якостей.

За програмою, основними поняттями громадянської освіти є такі: людина, особа, громадянин, права людини, верховенство права, інклюзія, громадянське суспільство, громада, громадянська участь, демократія, держава, відповідальність.

– Які особливості цього курсу?

 • Це інтегрований курс, що охоплює філософські, аксіологічні, політичні, правові, економічні, культурологічні та соціально-психологічні знання;
 • він спрямований на формування світогляду учнів старшої школи;
 • сприяє формуванню особистісних якостей та ціннісних орієнтирів, які має громадянин демократичного суспільства, вчить громадянської участі та відповідальності.

В основу курсу покладено Глобальні цілі ООНДекларацію ООН з освіти та виховання в області прав людиниХартію Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людиниПрактичні пропозиції щодо розвитку компетентностей для демократичного громадянства в Новій українській школі та Керівні принципи ОБСЄ щодо освіти в галузі прав людини для системи середньої школи.

– Який формат викладання?

Навчання відбувається на трьох рівнях:

 • засвоєння знань;
 • розвиток розуміння і ставлень;
 • здобуття практичного досвіду.

Навчання учнів має включати самоаналіз, характеристики типових життєвих ситуацій та визначення способів їхнього регулювання; проектування процесу самовдосконалення; проведення зустрічей із лідерами громад, депутатами, суддями, журналістами, волонтерами тощо.

– Якими можуть бути практичні заняття?

Учитель може обрати з-поміж різноманітних практичних методів, які пропонуються у програмі, –як-то проведення дебатів, рольових ігор та симуляцій, вивчення кейсів, перегляд та обговорення фільмів, виставок, організація досліджень, презентацій.

Програма включає орієнтовний перелік тем для практичних занять. Вчителі можуть пропонувати власні теми, враховуючи потреби учнів.

– Яким буде оцінювання курсу?

Курс громадянської освіти особливий тим, що головна увага в ньому приділяється не стільки отриманню учнями нової інформації, скільки виробленню навичок, умінь та формуванню ціннісних орієнтирів людини і громадянина, що є принципом компетентнісного навчання, яке зараз впроваджує МОН.

Ефективним способом залучення учнів є самооцінювання та взаємне колегіальне оцінювання у класі (peer assessment) – методи, які дозволяють учням брати на себе відповідальність за власне навчання. До того ж, сприяють детальному ознайомленню учнів із критеріями оцінки, активному засвоєнню вивченого.

Втім, буде і стандартні семестрове та річне оцінювання.

– Як досвід учнів пов’язаний з поняттям громадянської освіти?

У програмі курсу йдеться про те, що особливе значення під час вивчення цього предмету надаватиметься досвіду, який вже мають учні. Ситуації, які траплялись у їхньому житті, можна буде обговорити та розібрати з учителем (наприклад, на тему основних прав людини), аби зрозуміти алгоритм дій.

Марія Марковська, спеціально для “Нової української школи”

400 вчителів інформатики запрошують на безкоштовні курси із web-розробки

BrainBasket запрошує 400 вчителів інформатики взяти участь у соціально-освітньому проекті WOW Teachers, де вони пройдуть безкоштовний базовий курс з web-розробки.

Про це повідомили на сайті організації.

Передбачається, що як мінімум половина з вчителів, які пройдуть навчання, проведуть протягом року позашкільні курси з web-розробки для понад 4000 підлітків на базі навчальних хабів BrainBaskеt, створених в 2016-2017 в 36 містах України за підтримки відомих IT-компаній Ciklum, Luxoft, GlobalLogic, Navigator та ін. і на базі шкіл-партнерів по всій країні. Вчителі отримають за проведення груп невелику винагороду”, – йдеться у повідомленні.

Курс триватиме 2 місяці (8-10 тижнів), аудиторні заняття для вчителів відбуватимуться двічі на тиждень у вечірній час, тоді як заняття школярів проходять у позаурочний час дітей та їхнього вчителя. Освітні хаби розташовані в усіх обласних центрах та в багатьох великих містах України.

Також під час проекту планують створити супровідний навчальний відео-курс, який зможуть використати як онлайн-посібник для навчання web-розробки в змішаному форматі будь-які некомерційні освітні ініціативи та викладачі.

Детальніше про проект, в яких містах він є та як взяти участь дивіться за цим посиланням. Заповнити анкету учасника можна до 22 липня.

У МОН хочуть зараховувати як підвищення кваліфікації написання підручників та підготовку олімпіад

   

 

У Міністерстві освіти і науки хочуть зараховувати вчителям як підвищення кваліфікації не лише курси, а й, наприклад, написання підручників та підготовку учнівських олімпіад.

Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич на (не)конференції EdCamp, яка відбувається в Харкові.

“Ми хочемо допустити до підвищення кваліфікації не тільки інститути післядипломної освіти <…> Ми бачимо, що подолання інформаційних бар’єрів,співпраця з міжнародними організаціями, громадський сектор, який є в Україні, експерти можуть запропонувати чудову нову можливість для підвищення кваліфікації, – сказала міністр.

Механізм для цього хочуть прописати в новому законі “Про повну загальну середню освіту”. Зараз відповідний законопроект узгоджується з Міністерством юстиції та зможе надійти до парламенту восени.

Якщо депутати встигнуть проголосувати за цей закон на осінній сесії, каже Гриневич, тоді в бюджетному кодексі на 2019 рік зможуть закласти принцип “гроші ходять за вчителем”. Таким чином наступного року педагоги зможуть використати виділені з бюджету кошти на підвищення кваліфікації не лише в інститутах післядипломної освіти.

Якщо ж депутати не встигнуть осінню розглянути законопроект, тоді МОН розробить критерії до організацій, які зможуть займатись підготовкою вчителів.

За чітко розробленими критеріями до організацій та їхніх курсів ми визначаємо, що вони потрапляють у затверджений МОН список. Буде комісія, в яку ми введемо представників різних організацій, щоб не сидів міністр і визначав: хто буде, а хто ні. І вчителі зможуть вибирати для підвищення кваліфікації організацію з цього списку”, – розповіла керівниця МОН.

Проте в такому разі вчителі не зможуть використати кошти передбачені на підвищення своєї кваліфікації поза інститутами. Для цього необхідно ухвалити новий закон “Про загальну середню освіту.

Вона додала, що в міністерстві думають віднести до підвищення кваліфікації не лише проходження курсів.

“Наприклад, якщо вчитель написав підручник, це можна зарахувати як підвищення кваліфікації? Або якщо вчитель займається підготовкою всеукраїнських олімпіад? Тобто є багато форм роботи, які можна зараховувати”, – зазначила Гриневич.

Вона також висловилась проти ліцензування курсів підвищення кваліфікації, щоб, за її словами, не створювати нової бюрократичної структури.

“Нова українська школа”

 

 

 

© 2012 Відділ освіти Кривоозерської райдержадміністрації : Створено на Joomla : Нотич О.О., тел. 097 7122688, notych@ukr.net .