Премія за час відрядження

Службовим відрядженням відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мініс­терства фінансів України від 13.03.98 р. № 59 (у редак­ції наказу від 17.03.2011 р. № 362), вважається по­їздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза міс­цем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з ос­новною діяльністю).

Тобто період перебування працівника у відрядженні є робочим часом працівника.

За роботу в період відрядження відповідно до ст. 121 КЗпП має виплачуватися заробітна плата, в тому числі нараховуватись премія. Якщо нарахована за період відрядження заробітна плата є нижчою від середньої заробітної плати, обчисленої згідно із законодавством (постановою КМУ № 100 від 8 лютого 1995 року ), тоді виплачується середня заробітна плата.

Уразі виплати середньої заробітної плати за період відрядження премію за цей період не нараховують.

© 2012 Відділ освіти Кривоозерської райдержадміністрації : Створено на Joomla : Нотич О.О., тел. 097 7122688, notych@ukr.net .